Najlepsze lokaty online
Lokata Beztroska w Idea Banku - 3,9% w skali roku i możliwość zerwania bez utraty odsetek

28.11.2018
Na rynku lokat pojawiła się nowa bardzo ciekawie wyglądająca oferta lokaty: Lokata Beztroska w Idea Banku to oferta, jakiej od dawna nie było na polskim rynku. Po pierwsze charakteryzuje się bardzo wysokim oprocentowaniem, które wynosi aż 3,9% w skali roku. Po drugie, lokatę w każdej chwili możesz zerwać, przy czym zerwanie lokaty nie powoduje utraty odsetek. Po zerwaniu lokaty przed terminem (okres lokaty wynosi 3 miesiące) otrzymasz zwrot zainwestowanych środków oraz pełne odsetki za okres rzeczywistego trwania lokaty. Stąd właśnie nazwa - lokata "beztroska" - ponieważ w każdej chwili gdy tylko okaże się, że pieniądze odłożone na lokacie są ci obecnie potrzebne do innych celów, możesz je odzyskać, nie tracąc jednak naliczonych odsetek.

Nie tylko te dwie cechy - wysokie oprocentowanie oraz możliwość zerwania bez utraty odsetek - czynią tę ofertę wyjątkową. Warto także zwrócić uwagę na inne aspekty, które także są nietypowe - i zdecydowanie korzystne dla klienta.

Otóż niewątpliwym atutem tej lokaty jest duża rozpiętość kwot możliwych do zainwestowania - od 500 zł aż do 1.000.000 zł. Jest to więc oferta dla osób ze skromnym, jak i grubszym portfelem. W innych bankach często promocyjne oferty zawierają warunek ograniczający kwotę na poziomie znacznie niższym. Dodatkowo warto zauważyć, że warunki lokaty nie wymagają, aby wpłacać tzw. nowe środki, dlatego lokata jest dostępna zarówno dla nowych klientów, którzy jeszcze nie mieli styczności z Idea Bankiem, jak też do dotychczasowych klientów banku. Ponadto, nie ma też ograniczenia co do ilości zakładanych lokat, można więc założyć kilka lokat w ramach tej promocji.

Bank nie określił, w jakim terminie dostępna będzie ta promocyjna oferta, nie wiadomo więc, czy zostanie ona szybko zakończona, czy też trwać będzie przez dłuższy czas.

Na co warto uważać, na co zwrócić uwagę?
Podczas zakładania lokaty zapewne zauważysz adnotację, że lokata jest automatycznie odnawialna. Oznacza to, że po upływie okresu 3 miesięcy otrzymasz naliczone odsetki, ale kwota lokaty nie zostanie ci automatycznie zwrócona, ale zostanie automatycznie przekazana na nową lokatę, która - i tu warto uważać - oprocentowana będzie już według standardowej stawki (a nie promocyjnej), można więc się domyślać, że będzie ona znacznie niższa. Dlatego też warto sobie zapisać np. w kalendarzu datę wygaśnięcia "Lokaty Beztroskiej" i w tym dniu zalogować się do bankowości internetowej Idea Banku, aby zerwać tę nową automatycznie utworzoną lokatę i odzyskać kapitał ulokowany na Lokacie Beztroskiej.

Ponadto, warto mieć świadomość obecnej sytuacji Idea Banku. Wydarzenia związane z tzw. "aferą KNF" nieco dotknęły Idea Bank oraz Getin Noble Bank, czyli banki, których właścicielem jest Leszek Czarnecki. Przedstawiciele banków zapewniają, że ich sytuacja jest stabilna, a Prezes NBP niedawno zapewnił, że w razie potrzeby bank centralny wesprze płynność tych banków. Tym niemniej wszyscy potencjalni klienci zainteresowani lokatą mają na pewno świadomość, że cała sytuacja wokół Idea Banku powoduje, że inwestycja w lokatę w tym banku wiąże się zapewne z nieco wyższym ryzykiem. Zresztą nietrudno zauważyć, że oferta tej lokaty pojawiła się właśnie teraz i prawdopodobnie jest to odpowiedź banku na to, że część klientów ostrożnościowo zaczęła wycofywać część środków z banku, w związku z czym Idea Bank pdojął działania zmierzające do podreperowania sytuacji płynnościowej i oferta atrakcyjnej lokaty jest jednym z przejawów takich działań. Podsumowując, każdy sam musi zdecydować, czy wkładać środki na tę lokatę, tym niemniej należy pamiętać, że środki zdeponowane w Idea Banku - tak jak w przypadku każdego innego banku w Polsce - są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do kwoty stanowiącej równowartość 100.000 zł (limit na jedną osobę w jednym banku). Tak więc nawet gdyby stało się tzw. "najgorsze", czyli bank stał się z jakichkolwiek przyczyn niewypłacalny, środki do tej wartości zostaną zwrócone klientom. Praktyka z poprzednich lat pokazuje, że zwrot środków w przypadku upadłości banków trwa ok. 1-2 tygodnie. Dlatego w lokatę warto - i dotyczy to wszystkich bankó, a nie tylko Idea Banku - warto inwestować zawsze takie kwoty, aby sume pieniędzy zdeponowanych przez nas w danym banku nie przekraczała równowartości 100.000 EUR oraz warto pozostawić sobie pewne kwoty na bieżące wydatki.

Jak założyć Lokatę Beztroską 3,9% w Idea Banku?
Lokatę szybko i bez problemu załozysz przez internet bez wychodzenia z domu. Aby założyć lokatę online, kliknij poniżej w logo banku i wypełnij wniosek o założenie lokaty.


Załóż lokatę przez internetBezpieczeństwo lokat bankowych
Zakładając lokatę w polskim banku pamiętaj, że wszystkie depozyty (na kontach/lokatach/itp.) w danym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty równowartości 100.000 EUR. Jest to kwota na jedną osobę w jednym banku. Jeśli więc posiadasz duże oszczędności, warto rozdzielić je na kilka banków tak, aby w każdym banku trzymać kwoty nieprzekraczające równowartości gwarantowanej przez BFG sumy.


Zapraszamy na stronę główną serwisu, na której możesz porównać najlepsze lokaty dostępne przez internet w polskich bankach.