Najlepsze lokaty online
Lokata na nowe środki - jak mądrze zarządzać oszczędnościami

Jeśli masz oszczędności na koncie w banku i chcesz bezpiecznie je ulokować tak, aby uzyskać wysokie odsetki, poszukujesz atrakcyjnej oferty lokaty bankowej. Przeglądając propozycje różnych banków szybko zorientujesz się, ze te najkorzystniejsze oferty lokat, w których oprocentowanie jest najwyższe, są zwykle opatrzone nazwą "lokata na nowe środki". Co to oznacza, dlaczego właśnie taka jest polityka banków i jak sobie z tym radzić, aby efektywnie zarabiać na swoich oszczędnościach?

Lokata na nowe środki oznacza lokatę, w której wysokie oprocentowanie będzie mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy klient wpłaci na lokatę dodatkowe pieniądze w stosunku do tych, które wcześniej utrzymywał na rachunkach i lokatach w danym banku.

Przykład 1: załóżmy, że Bank X oferuje lokatę na nowe środki i tego banku (np. masz tam konto i/lub inną lokatę). Bank określa w regulaminie promocji dzień, na koniec którego obliczane jest tzw. saldo początkowe. Jest to kwota wszystkich depozytów (tzn. środków na kontach i lokatach w Banku X), które posiadałeś na koniec określonego dnia. Załóżmy, że kwota twojego salda początkowego to 5.000 zł, a ty chcesz wpłacić 20.000 zł na lokatę na nowe środki. Z wyższego oprocentowania skorzystasz w całości, jeśli przez cały okres lokaty (czyli na koniec każdego dnia w czasie jej trwania) suma środków na tej lokacie oraz wszystkich innych środków utrzymywanych przez ciebie w Banku X wyniesie co najmniej 25.000 zł, czyli 20.000 zł na lokacie oraz co najmniej 5.000 zł na innych kontach i lokatach w Banku X. Jeśli zaś zdarzą się dni, w których saldo utrzymywanych środków innych niż lokata na nowe środki spadnie poniżej salda początkowego, czyli w tym wypadku poniżej 5.000 zł, promocyjne wysokie oprocentowanie zostanie w tym dniu naliczone tylko dla tej części z kwoty 20.000 zł utrzymywanej na lokacie, która stanowić będzie nadwyżkę ponad saldo początkowe. Jeśli więc w którymś dniu saldo na kontach w banku spadnie np. do 4.000 zł, to z kwoty 20.000 zł utrzymywanych na lokacie na nowe środki 19.000 zł będzie w tym dniu oprocentowane wg stawki promocyjnej, a 1.000 zł - wg stawki standardowej (niższej). Bank każdego dnia oblicza saldo oraz nalicza kolejne odsetki. Oczywiście powyższy przykład ma charakter poglądowy i w poszczególnych bankach zasady takich promocji mogą się nieco różnić, jednak powyższy przykład jest najczęściej spotykanym przypadkiem.

Przykład 2: załóżmy, że Bank X oferuje lokatę na nowe środki i nie jesteś jeszcze klientem tego banku. Wtedy sprawa jest bardzo prosta. Twoje saldo początkowe wynosi 0zł, więc zakładając taką lokatę jako nowy klient masz pewność, że przez cały okres lokaty twoje pieniądze wpłacone na "lokatę na nowe środki" będą oprocentowane według promocyjnej wysokiej stawki.

Banki oferujące wysoko oprocentowaną lokatę na nowe środki lub lokatę dla nowych klientów:

           

(kliknij w logo banku, by w nowym oknie przeglądarki zobaczyć ofertę lokaty)


A co po upływie okresu lokaty? Jak zarządzać swoimi oszczędnościami?

Jeśli wysokie oprocentowanie dla swoich oszczędności możemy w praktyce uzyskać tylko na lokatach promocyjnych, kierowanych do osób wpłacających tzw. nowe środki, to powstaje pytanie - w jaki sposób zarządzać swoimi oszczędnościami, aby mimo wszystko stale wypracowywały one dla nas wysokie odsetki. Poniżej prezentujemy prosty model, który można zastosować i w razie potrzeby twórczo go rozwijać w zależności od tego, jaką kwotą oszczędności dysponujemy.

Warto zwrócić uwagę, że są na rynku banki, które cyklicznie organizują promocje lokat na nowe środki. Są to np. Getin Bank, BGŻ BNP Paribas czy mBank. Oczywiście nie ma pewności, że te banki będą kontynuować swoją politykę w zakresie oferty lokat, tym niemniej jak dotąd były dość konsekwentne. Poza tym stale mogą pojawiać się nowe banki prezentujące podobne oferty.

Dlatego osoba posiadająca oszczędności i chcąca dobrze zarabiać na lokatach mogłaby zrealizować następujący plan. Dla uproszczenia przyjmijmy, że mamy 3 banki - Bank A, Bank B i Bank C. Banki B i C cyklicznie organizują promocje lokat na nowe środki. W takim wypadku zakładamy konto we wszystkich tych bankach, przy czym konto w Banku A będzie służyć nam do codziennych rozliczeń finansowych (przelewy, płatności, karta, wypłaty z bankomatów), na to konto możemy zlecić przelew naszego wynagrodzenia oraz używać go w codziennych zakupach. Z kolei konta w bankach B i C będą nam potrzebne jedynie jako "techniczna" pomoc do obsługi lokat w tych bankach. Gdy w Banku B pojawi się promocja lokaty na nowe środki, przelewamy pieniądze do tego banku, a ponieważ wcześniej nie trzymaliśmy tam żadnych pieniędzy, nasze saldo początkowe wynosi 0 zł. Dzięki temu przez cały okres lokaty będziemy mieli maksymalne oprocentowanie. Po upływie okresu lokaty przleewamy nasz środki do Banku C i tam zakładamy lokatę na nowe środki. Mechanizm się powtarza - ponieważ tam wcześniej nie trzymaliśmy osczędności, mamy zapewnione promocyjne oprocentowanie. Gdy mijają kolejne miesiące i lokata wygasa, najprawdopodobniej w Banku B trwa już kolejna promocja lokaty na nowe środki, w ramach której dzień obliczenia salda początkowego jest wyznaczony w okresie, w którym nasze oszczędności przebywały na lokacie w Banku C. Dzięki temu znów możemy spokojnie założyć lokatę w Banku B i cieszyć się wysokimi odsetkami.

Istotne jest to, że oprócz banków B i C potrzebny jest nam także Bank A. Gdybyśmy bowiem nasze codzienne rozliczenia finansowe realizowali w Banku B lub Banku C, nasze saldo początkowe w promocji lokaty na nowe środki byłoby dodatnie, a poza tym nie wiedząc, który dzień określony będzie przez bank jako dzień ustalenia tego salda, moglibyśmy - mając mniej szczęścia - trafić np. na dzień, w którym wypłacono nam pensję na konto i wtedy saldo początkowe byłoby wysokie (uwzględniałoby otrzymane wynagrodzenie, ale nie uwzględniało przelewów i płatności, jakie musimy potem wykonać, aby zrobić zakupy lub opłacić rachunki). Dlatego właśnie warto mieć oddzielny bank do rozliczeń, a oddzielne banki do trzymania oszczędności.

Powyższy przykład to oczywiście jedynie propozycja tego, jak możemy rozplanwoać nasze finanse, aby efektywnie wykorzystać oszczędności. Jest to pewien sposób na "przechytrzenie" banków, które - nie ma co ukrywać - również postępują sprytnie, oferując wysokie oprocentowanie tylko na "nowe środki". Liczą bowiem, że osoba, która wpłaci pieniądze na taką lokatę, następnie pozostawi je w tym banku - już na znacznie niżej oprocentowanym koncie lub lokacie. Dlatego też jako klienci świadomi tego, jaką poltiykę stosują banki, powinniśmy także racjonalnie odpowiadać na tę politykę i postępować w sposób maksymalizujące nasze korzyści - oczywiści wszystko to robiąc zgodnie z zasadami i regulaminami poszczególnych promocji. Takie zaplanowanie własnych finansów nie jest więc niczym złym ani nieuczciwym - przeciwnie, jest to racjonalne zachowanie dostosowane do warunków panujacych na rynku bankowym.


Bezpieczeństwo lokat bankowych
Zakładając lokatę w polskim banku pamiętaj, że wszystkie depozyty (na kontach/lokatach/itp.) w danym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty równowartości 100.000 EUR. Jest to kwota na jedną osobę w jednym banku. Jeśli więc posiadasz duże oszczędności, warto rozdzielić je na kilka banków tak, aby w każdym banku trzymać kwoty nieprzekraczające równowartości gwarantowanej przez BFG sumy.


Zapraszamy na stronę główną serwisu, na której możesz porównać najlepsze lokaty dostępne przez internet w polskich bankach.