Najlepsze lokaty online
Lokata progresywna - co to jest i czy się opłaca?

Wśród ofert lokat dostępnych w polskich bankach czasem spotykamy się z ofertą, którą określa się jako lokata progresywna. Często przy ofercie takiej lokaty pojawia się także informacja o wysokim oprocentowaniu "do x%", gdzie w miejscu "x" widzimy liczbę znacznie przewyższającą przeciętne oprocentowanie zwykłych lokat. Poniżej staramy się wyjaśnić, jak powinno się oceniać tego typu oferty, aby podjąć racjonalną decyzję odnośnie ulokowania swoich oszczędności.

Lokata progresywna to lokata, w której oprocentowanie zmienia się z każdym miesiącem według ustalonego planu, przy czym w każdym kolejnym miesiącu oprocentowanie jest wyższe (stąd nazwa - następuje bowiem progresja oprocentowania). Tego typu lokata zwykle posiada klauzulę umożliwiającą klientowi jej zerwanie przed upływem trwania lokaty bez utraty odsetek, przy czym jednak zerwanie jej w pierwszych miesiącach powoduje, że uzyskane oprocentowanie będzie niższe od średniego oprocentowania całej lokaty.

Przykład lokaty progresywnej
Jako przykład lokaty progresywnej posłużyć może lokata dostępna w Getin Banku. Jest to lokata na 12 miesięcy. Bank reklamuje ją hasłem mówiącym o oprocentowaniu "do 3,2%". W praktyce oznacza to, że rozkład oprocentowania jest następujący:

1. miesiąc - 0,60%
2. miesiąc - 0,60%
3. miesiąc - 0,75%
4. miesiąc - 0,95%
5. miesiąc - 1,15%
6. miesiąc - 1,35%
7. miesiąc - 1,55%
8. miesiąc - 1,75%
9. miesiąc - 2,20%
10. miesiąc - 2,45%
11. miesiąc - 2,70%
12. miesiąc - 3,20%

Łatwo obliczyć, sumując powyższe wartości i dzieląc sumę przez ilość miesięcy (12), że średnie oprocentowanie tej lokaty wynosi 1,60%. Oznacza to, że jeśli otworzymy taką lokatę i będziemy ją utrzymywać do końca przez całe 12 miesięcy, powyższa lokata progresywna będzie równoznaczna ze zwykłą lokatą o oprocentowaniu 1,60%, ponieważ zysk w obu tych lokatach będzie taki sam.

Czy warto otworzyć lokatę progresywną?

Zależy to oczywiście od tego, jakie oferty mamy do wyboru. Najważniejsze jest, by pamiętać, że w ocenie lokaty progresywnej należy kierować się średnim oprocentowaniem tej lokaty (czyli wartością 1,60% w powyższym przykładzie), a nie wartością podawaną w reklamach (3,2% w powyższym przykładzie). Porównując lokatę progresywną o średnim oprocentowaniu 1,60% ze zwykłą lokatą o niższym oprocentowaniu, wybierzemy lokatę porgresywną. Jeśli zwykła lokata będzie mieć wyżśze oprocentowanie, wybierzemy raczej tę zwykłą lokatę. Jeśli obie lokaty będą mieć takie samo oprocentowanie, wtedy być może uznamy, że lokata progresywna jest lepsza, ponieważ w przypadku jej zerwania uzyskamy odsetki naliczone w poprzednich miesiącach, na co w zwykłej lokacie raczej nie możemy liczyć. Jak widać, lokata progresywna może okazać się dobrą inwestycją, ale zależy to od chłodnej analizy, w której kierować powinniśmy się średnim, a nie maksymalnym oprocentowaniem takiej lokaty.

Przykład banku oferującego lokatę progresywną:


Kliknij, by założyć lokatę przez internetBezpieczeństwo lokat bankowych
Zakładając lokatę w polskim banku pamiętaj, że wszystkie depozyty (na kontach/lokatach/itp.) w danym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty równowartości 100.000 EUR. Jest to kwota na jedną osobę w jednym banku. Jeśli więc posiadasz duże oszczędności, warto rozdzielić je na kilka banków tak, aby w każdym banku trzymać kwoty nieprzekraczające równowartości gwarantowanej przez BFG sumy.


Zapraszamy na stronę główną serwisu, na której możesz porównać najlepsze lokaty dostępne przez internet w polskich bankach.